Zella Framato Rolau

ZellaZella hlava 001( Jessy Damyl Junior & Miko v.Alexyrvo Hof )

Narozená: 20.1.2002

Zkoušky: ZZO, ZVV1, VPG A, IPO2, ZPO1

Výstavy: velmi dobrá